esamajame laike.
Išasmenuoti žodžius: megzti, sportuoti, karpyti Zodžius: deklamuoti, pasakoti – būtajame kartiniame laike.

Subject
Level
Primary
Grade
3

Answer

Prašau paaiškinti jūsų klausimą nesuprantu.

Is this lesson helpful?

Course Hero

Share lesson